Urnenedsættelse på Brædstrup Kirkegård


Fra bisættelsen til urnens ankomst til vores kapel går der op til ca 14 dage.
Det er bedemanden, der giver de pårørende besked om urnens ankomst til kirkegården, forhør jer dog hos den bedemand, I har valgt.
Herefter tager de pårørende kontakt til kirkegården ( på tlf. 75 75 31 41 ) for at aftale et tidspunkt for urnenedsættelse.
Urnenedsættelser skal helst ske indenfor normal arbejdstid, dvs mandag til torsdag mellem kl. 9 og kl.15 og fredag mellem kl. 9 og kl.12.
Det er kirkegårdens personale, der er behjælpelig ved urnenedsættelser, der ofte foregår således:

 

 • Vi mødes ved kapellet
 • En af de pårørende (eller flere på skift) bærer urnen
 • Sammen går vi til gravstedet
 • Urnen sættes ved siden af hullet
 • Herefter sænker en eller flere af de pårørende urnen
  Graver/ gravermedhjælper er behjælpelig, hvis ingen pårørende ønsker at gøre det.
 • I får nu tid til at tage afsked, idet hjælperen fra kirkegården går til I er klar.
 • Der er forskellige måder at tage afsked på, nogle synger andre siger en farvelhilsen andre igen en stille snak eller blot i stilhed.
  Her tager kirkegårdens personale ikke del.
 • Graveren/gravermedhjælperen dækker urnegraven, det tager ca 15 - 20 minutter. Nogle pårørende vælger at gå en tur på kirkegården imens, andre kommer blot tilbage på et andet tidspunkt.
 • I kan også vælge at være tilstede, mens der dækkes eller selv tage del i dækningen – med personalets hjælp.
  Vi har børneskovle til rådighed, hvis der er børn med.