Dåb

Hvis dit barn skal døbes, så ring til kordegnen på 4030 0859, så finder vi sammen et tidspunkt til dåben.

 

Udover dato og klokkeslæt skal kordegnen bede om følgende:

Barnets cpr. nummer

Barnets fulde navn

Faddere:

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn.

Fadderne skal selv være døbt og nået konfirmationsalderen. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret.

Oplysningerne sendes sikkert til kordegnen via Sikker Post.

 

Senest 3 uger før dåbsdatoen, ringer forældrene til præsten for at aftale et tidspunkt til dåbssamtale.

Anders Frank: 29 77 83 96

Pia Skovmose Jensen: 21 49 02 30

Peder Kjærsgaard Roulund: 31 61 17 68