Fødsel og faderskab

Fødslen indberettes af jordemoderen, som også udtager et CPR-nr. til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anerkendes ved, at der laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Denne skal anmeldes via borger.dk inden 28 dage efter fødslen. Der kan anmeldes her.

Det er også muligt at få faderskabet anerkendt ved Familieretshuset inden fødslen. Umiddelbart efter fødslen sendes den godkendte blanket til kordegnekontoret via sikker post.