Menighedsrådsvalg 2024

Er du nysgerrig på menighedsrådsarbejdet? Hvordan mon det er at være med? Hvad laver man? Her er nogle små film som måske kan inspirere. Længere ned på siden kan du læse om valget generelt og om det at være med i et menighedsråd. Har du spørgsmål, eller har du brug for, lige at vende nogle tanker om måske selv at stille op, er du meget velkommen til at ringe eller skrive til formand for menighedsrådet i Brædstrup, Henning Emil Jensen på:  jensen.henningemil@gmail.com
Tlf: 23 92 43 90

 

Her kan du se nogle korte film om at være i menighedsråd:

 

Film 1: Hvorfor har vi menighedsråd?

Sognepræst Mette Bock fortæller historien bag menighedsrådene.

https://vimeo.com/924046215?share=copy

 

Film 2: Hvad er vigtigt i et menighedsråd?

Vibeke Boelt er formand for aktivitetsudvalget i et menighedsråd. Hun fortæller her, hvad der er vigtigt for hende i et menighedsråd. 

https://vimeo.com/929505003?share=copy

 

Film 3: Hvorfor sidde i et menighedsråd?

Klaus Ole Nielsen sidder i et menighedsråd og fortæller her om glæden ved arbejdet.

https://vimeo.com/922354636?share=copy

 

Stil op til menighedsrådsvalget 2024:

 

Som medlem af dit lokale menighedsråd får du en unik mulighed for at engagere dig i din lokale kirke og tage ansvar for dens drift og fremtid. Du kan med dine kompetencer og idéer være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld.

Bliv en del af et værdifuldt fællesskab

I menighedsrådet er man fælles om en sag: at skabe og drive kirke i sognet. Det giver et fællesskab, der går på tværs af alder, køn, baggrund og kompetencer.

Sæt retningen for din kirke

Du er som medlem af menighedsrådet med til at sætte retningen for det kirkelige liv, for økonomi og vedligeholdelse. Årligt er kirken i gennemsnit i kontakt med 70 procent af alle folkekirke-medlemmer.

Gør en forskel for andre

Skal der være flere tilbud til unge og børnefamilier? Eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte? Eller skal I bevæge jer i en helt anden retning? Du kan være med til at planlægge aktiviteter, der gør kirken nærværende og værdifuld for borgerne i dit sogn.

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Som menighedsrådsmedlem bliver du en del af folkekirkens lokale demokrati. Du vil opleve, at der både i menighedsrådet og i menigheden vil være forskellige holdninger til, hvordan folkekirken skal være.

Vær med til at udvikle lokalsamfundet

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en forskel for livet i dit lokalsamfund. Du får indflydelse og kan sammen med andre medlemmer af menighedsrådet styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken.

Få nye kompetencer

At lære nyt er en del af det at være medlem af et menighedsråd. Her kan du blive klogere på kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere.

Hvordan stiller du op?

Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger - også i dit sogn - 17. september 2024.

Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, kan du møde op til valgforsamlingen og stille op til valget.

14. maj 2024 er der orienteringsmøde om valget.

Følg med på her på hjemmesiden, hvor du finder flere informationer om menighedsrådsvalget.

 

Hvad er et menighedsråd?

Et menighedsråd vælges af sognets folkekirkemedlemmer for en to- eller fireårig periode. Rådet leder og administrer kirkens daglige drift og aktiviteter.

Alt efter sognets størrelse består menighedsrådet af fra seks til 20 medlemmer, der typisk mødes én gang om måneden.

Ud over møderne er der opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende.

Eller med andre ord handler menighedsrådets arbejde om en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale kirke.

Menighedsrådet har ansvar for:

• Kirkelivet

• Kulturarven, først og fremmest kirken

• Kirkegården

• Personaleledelse

• Kirkens økonomi.

Derudover kan menighedsrådet vælge en række opgaver til, f.eks. babysalmesang, kor, foredrag, koncerter, mandeklub, renoveringsprojekter, familiestøtte og andet.

I folkekirken er menighedsrådet også arbejdsgiver for de ansatte i kirken - med undtagelse af præsten.

Vil du være med til at udvikle kirkens identitet og fællesskab? Kan du samarbejde og lytte til andre? Er du villig til at tage ansvar og hjælpe i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter? Så vil du helt sikkert finde det meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd.