Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Inga Pedersen
Almindehøjvej 6
Tønning
8740 Brædstrup
Næstformand, Kontaktperson
Rikke Riber Kjær
Bredvadmøllevej 17
Træden
8740 Brædstrup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Hanne Abildgaard Svendsen
Trædenvej 2
Træden
8740 Brædstrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Jørgen Thulesen Dahl
Skolebakken 36
Tønning
8740 Brædstrup
Menigt medlem
Annette Lindgren
Potmosevej 1
Sattrup
8752 Østbirk
Kirkeværge
Karl Agerholm Blaschke
Smedebakken 7
Tønning
8740 Brædstrup

Sider under Tønning-Træden Sogn